Politiek ontmoet sport en sportwetenschap, in het kader van de aanstaande Tweede Kamer-verkiezingen van 15 maart 2017. Onder leiding van Martijn de Greve, presentator van o.a. WNL Haagse Lobby en de maandelijkse talkshow Politieke Junkies, gaan deze drie groepen op uitnodiging van Kenniscentrum Sport en Mulier Instituut met elkaar in debat. Drie thema's zijn geselecteerd vanuit de unieke visualisatie van verkiezingsprogramma's, gemaakt door Kenniscentrum Sport
Tweede Kamerleden Hanke Bruins Slot (CDA), Michiel van Nispen (SP), aspirant-Kamerlid Antje Diertens (D66), Marit Maij (PvdA) en aspirant-Kamerlid/fractievz Den Haag Martin Wörsdörfer (VVD) hebben hun medewerking al toegezegd, andere partijen kunnen nog aansluiten. Bij elk thema doen een wetenschapper en een opinion leader de aftrap.

  • Preventie en Sport & Bewegen: de aandacht voor de gezonde leefstijl is bijna 'Kamerbreed'. Welke kansen zijn er in een nieuwe kabinetsperiode voor nieuwe initiatieven, o.a. de gecombineerde leefstijlinterventie? Introductie: Prof. dr. Willem van Mechelen, VUmc/EMGO vanuit de wetenschap; opinion leader Thomas Verheij, directeur preventiecentrum Formupgrade en bestuurslid Fit!vak/NL Actief
  • De toegankelijkheid van de sport: moeten er meer financiële of fysieke hekken om natuurgebieden om te veel recreatie tegen te gaan? Of moeten we juist maximaal ruimte geven aan iedereen die wil sporten en bewegen in de natuur? En welke factoren beïnvloeden nog meer de toegang tot sport? Denk bijvoorbeeld aan krimpregio's, toegankelijkheid voor gehandicapte sporters, financierbaarheid... Introductie: Remco Hoekman, Mulier Instituut vanuit de wetenschap; opinion leader Maurice Leeser, directeur Watersportverbond.
  • De impact van topsport: welke rol is er voor de rijksoverheid weggelegd om topsport te stimuleren? Wat is de impact van gouden medailles op sportparticipatie? Moet Nederland opnieuw een bid uitbrengen op de Olympische Spelen, eventueel samen met andere landen? Introductie: Bake Dijk, Hanzehogeschool Groningen vanuit de wetenschap; Kayan Bool vanuit Topsportbeleid NOC*NSF

Dit alles in een informele setting, waarbij de zaal (met veel stakeholders uit de sport) actief wordt betrokken. Het debat wordt o.a. aan de hand van stellingen en pitches gevoerd. Natuurlijk is er ook ruimte voor andere politiek interessante sportonderwerpen, met name in het laatste onderdeel 'Maak je punt'.

Het Watersportverbond en de Vonken University leveren een bijdrage aan de totstandkoming en registratie van dit kenniscafé. Verdere invulling van het interactieve programma vind je op deze website. Hier kun je je aanmelden voor deelname aan het Kenniscafé Sport Live!

Wij hopen je van harte bij de sfeervolle Jachtclub Scheveningen in Den Haag te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,

Willemijn Baken en Remco Boer
directie Kenniscentrum Sport

Koen Breedveld en Hugo van der Poel
directie Mulier Instituut

Locatie

Jachtclub Scheveningen

Hellingweg 138
2583 WH Den Haag

Contactpersoon

Berna Lijnkamp

Tarieven

  • Entree Kenniscafé Sport Live! incl btw, inclusief catering: € 25

  • Entree Kenniscafé Sport Live! Studenten Haagse Hogeschool: € 10

  • Entree voor sprekers: € 0

Mede mogelijk gemaakt door